Pages

Thursday, December 17, 2009

CENTRAL ผุดห้างที่พิษณุโลก

Central World - Merry X'mas & Happy New Year 2...Image by Honou via Flickr


นายวิมล พรพ่วง นายกเทศมนตรี ตำบลพลายชุมพล เผยว่า ทางกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นอาคาร 3 ชั้น บนถนนสิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยซื้อมาจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) จำนวน 80 ไร่ ในราคาตารางวาละ 5,000 บาท และซื้อเพิ่มจากชาวบ้านอีก 28 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 104 ไร่ พร้อมยื่นแบบก่อสร้างที่เทศบาลพลายชุมพลแล้ว แต่เกินอำนาจที่ทางเทศบาลจะอนุมัติให้ก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จึงส่งหนังสือผ่านไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ ผวจ.พิษณุโลกพิจารณาเห็นชอบ
แหล่งข่าวระดับสูงของจังหวัดเผยว่า หนังสือขออนุญาตสร้างห้างสรรพสินค้า 3 ชั้นของกลุ่มเซ็นทรัลฯ อยู่บนเนื้อที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีห้างดิสเคานท์สโตร์อยู่ภายในด้วยหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเหลือง ย่านชุมชนหนาแน่น ซึ่งอยู่ในบล็อคที่ดินแปลง 400 ไร่ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไปนอกเหนือเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 10 ซึ่งปัจจุบันถือว่าได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้วตามกฎหมายผังเมืองของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตาม กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ยังไม่ได้ประกาศใช้ ทำให้ต้องบังคับใช้ประกาศของจังหวัดพิษณุโลกควบคุม และจะต้องพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยก่อนหน้านี้กลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ทำหนังสือขอความเห็นต่อจังหวัด และได้แจ้งกลับไปว่า ควรสร้างห้างสรรพสินค้าทางโซนตะวันออกของเมือง หรือบริเวณสี่แยกอินโดจีน เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และไม่เห็นด้วยกับการสร้างห้างในเขต ต.บ้านคลอง หรือ ต.พลายชุมพล เนื่องจากเป็นเขตที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่น จะมีปัญหาระบบไฟฟ้าและน้ำประปาตามมา นอกจากนี้ ยังต้องทำหนังสือสอบถามไปยังแขวงการทางพิษณุโลกและชลประทานพิษณุโลกว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่ เพราะพื้นที่ 104 ไร่ของกลุ่มเซ็นทรัลฯ อยู่ใกล้เขตพื้นที่สีเขียว ห่างคลองชลประทาน 500 เมตร กรณีห้างเกิดขึ้นจริง ย่อมมีชุมชมเพิ่มขึ้นตามมา จะแก้ปัญหาไม่จบผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ดินบริเวณ ต.พลายชุมพลและ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่นชานเมือง (ฝั่งตะวันตก) บนถนนพิษณุโลก-สุโขทัย ซึ่งทันทีที่กลุ่มเซ็นทรัลฯได้ซื้อที่ดินตรงข้ามหมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ เริ่มมีการขยับติดต่อซื้อขายที่ดินใกล้เคียงในราคาตารางวาละ 1.5 หมื่นบาท หรือไร่ละ 6 ล้านบาท และก่อนหน้านี้ กลุ่มเซ็นทรัลฯ เคยติดต่อซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในเขตธุรกิจทำเลทองฝั่งตะวันออกก่อนถึงสี่แยกอินโดจีน ซึ่งเป็นราคาที่ดินแพงสุดของ จ.พิษณุโลก ตารางวาละ 60,000 บาท แต่ไม่สามารถรวบรวมที่ดินแปลงใหญ่ได้ กระทั่งได้ประมูลซื้อที่ดินจากสถาบันการเงิน (หนี้เสีย) บริเวณ ต.พลายชุมพลได้ในที่สุดReblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails