Pages

Thursday, September 22, 2011

TESCO LOTUS ตั้งกองทุนอสังหาฯระดมเงิน

นายคริส บุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารห้างเทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศแผนจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอขายหน่วยลง ทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก  และเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (ตลท.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของห้างเทสโก้ โลตัสนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในรอบ 17 ปี ผ่านการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ์การเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
"มูลค่าทรัพย์สินที่สูงถึง 14,000  ล้าน บาท ถือเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย เพราะสินทรัพย์ที่เรานำเข้ากองทุนในครั้งนี้มีความหลากหลายในทำเล และแต่ละทำเลก็มีศักยภาพ ทำรายได้เป็นอย่างดีให้กับบริษัท" นายคริสกล่าว

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารห้างเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศแผนจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมถึงนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยด้วย และจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อ "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า"
ในเบื้องต้นกองทุนดังกล่าวจะประกอบด้วย ศูนย์การค้าทั้งหมด 15 สาขา ซึ่งมีมูลค่าประเมินของทรัพย์สินรวมกันมากกว่า 14,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหน่วยลงทุนไว้ไม่เกิน 33% ตามกฏเกณท์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นกองทุนจากการเสนอขายครั้งใหญ่ที่สุดของไทย ขณะเดียวกันการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวยังนับเป็นครั้งแรกของการระดมเงินเพื่อมาลงทุนในประเทศ จากเดิมที่บริษัทจะใช้งบประมาณจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน
ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำกองทุนดังกล่าวมาพัฒนาทั้งระบบซัพพลายเชน อาทิ การพัฒนาระบบกระจายสินค้า ,การทำศูนย์การจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ , การปรับปรุงสาขา โดยจะพัฒนาสาขาให้เป็นรูปแบบสาขา"เอ๊กซ์ตร้า"มากขึ้น หลังจากที่บริษัทได้นำร่องสาขาแรกที่ พระราม 4 ปรากฏว่ามีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการพิ่มขึ้น 20% โดยคาดว่าจะพัฒนาสาขาเดิมให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์ตร้าได้ 4-5 สาขาในอนาคต และขยายสาขาในสิ้นปี 2555 ให้ครบ 1,000 สาขา จากปัจจุบันมี 800 สาขา โดยเฉพาะการขยายสาขาในรูปแบบโลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต และโลตัส เอ๊กซ์เพรส ส่วนฐานลูกค้าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35 ล้านคนต่อเดือน และสมาชิกคลับ คาร์ด ประมาณ 7.5 ล้านราย
โลตัสเลือก 15 สาขาตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มูลค่า  14,000 ล้านบาท หวังนำเงินที่ได้สยายปีกสาขาใหม่ พร้อมปรับสาขาเก่า ควบพัฒนาระบบคลังสินค้า คุยยังใช้งบไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท
สำหรับเงินที่จะได้มาจากการขายกอง ทุนรวมนั้น บริษัทจะนำไปปรับปรุงสาขาเก่า และขยายสาขาใหม่ในรูปแบบเอ็กซ์ตร้าอีกปีละไม่ต่ำกว่า 4-5 สาขา  นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะนำเงินมาปรับปรุงและพัฒนาคลังกระจายสินค้า  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทได้ใช้งบลงทุนปีละไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails