Pages

Sunday, August 16, 2009

Carrefour เจอค้านเปิดสาขาที่นครสวรรค์

Giant RetailerImage by Ikhlasul Amal via Flickr


พิษณุโลก - “นครสวรรค์ฟอรัม” รวมพลังต้าน “คาร์ฟูร์” เปิดสาขาที่ปากน้ำโพ ทำหนังสือท้วงถึงผู้ว่าฯนครสวรรค์ แฉ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มีเงื่อนงำ อนุมัติให้เช่าพื้นที่ 16 ไร่ ทั้งที่เจตนามูลนิธิมีไว้ให้ลูก-หลานเรียนหนังสือ กลับนำที่ดินเซ็งลี้ห้างค้าปลีกข้ามชาติวันนี้ (4 ส.ค.) แกนนำกลุ่มนครสวรรค์ฟอรัม จำนวน 3 คน ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยื่นหนังสื่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล และมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่อนุมัติให้ “ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์” ก่อสร้างในพื้นที่มูลนิธิจำนวน 16 ไร่
โดยกลุ่มนครสวรรค์ฟอรัม ยืนยันคัดค้านต่อต้านการสร้างห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ทางกลุ่มได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องและศึกษาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่า ต้องคัดค้านการออกข้อบัญญัติเปิดทางให้ก่อสร้างห้างคาร์ฟูร์ และไม่เห็นด้วย ที่มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ที่มีมติ (6 ม.ค.52) ให้สิทธิในการเช่าที่ดินของมูลนิธิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของของโรงเรียนพาณิชย์การวิริยาลัย ทั้ง 14 อาคาร เนื้อที่ 16 ไร่ ระยะเวลา 30 ปี ให้แก่บริษัท เรียล ทูเก็ตเธอร์ ตัวแทนห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ โดยมีหลักฐานการลงนามใน MOU (13 ก.พ.52) ทั้งนี้ โรงเรียนพาณิชย์วิริยาลัย ได้เช่าพื้นที่และอาคารของมูลนิธิมาหลายสิบปี สร้างประโยชน์แก่เมืองนครสวรรค์มานาน จะหมดสัญญาเช่าวันที่ 25 เดือนธันวาคม 52 นี้และได้ยื่นความประสงค์ขอเช่าต่อไปอีก 10 ปี ด้วยค่าเช่า 5 ล้านบาท และยังมี บริษัท เค วี พี ซี จำกัด ยื่นขอเช่าอาคารและที่ดินเดิมที่พาณิชย์วิริยาลัย เช่าอยู่เป็นเวลา 10 ปี เสนอค่าเช่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ) เช่นกันแต่มูลนิธิกลับไม่เอา อ้างว่า เงินน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าเสนอมา ซึ่งมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า คนในมูลนิธิต้องการค่านายหน้า 50 ล้านบาท และค่าเช่าไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านบาท ในระยะเวลา 30 ปีทั้งที่ข้อบังคับหมวดที่ 2 ของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ คือ ให้การศึกษาแก่เยาวชน ให้การทำนุบำรุงกิจการพุทธศาสนา จัดการฌาปนสถานและสุสานสาธารณะ เพื่ออุปการะผู้ยากจนและบรรเทาความทุกข์ผู้ประสบภัย ให้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ไม่ดำเนินการการเมือแกนนำกลุ่มนครสวรรค์ฟอรัม ระบุว่า สาเหตุที่กลุ่มออกมาต่อต้านอีกประเด็น ก็คือ การก่อสร้างห้างคาร์ฟูร์ ขัดกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ระบุว่า ภายในบริเวณที่ 2 ของเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ห้ามบุคคลใดก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตารางเมตร การก่อสร้างห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ เนื้อที่ 16 ไร่ ย่อมมีพื้นที่ 8,000-10,000 ตารางเมตร และอาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 200 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคาร ที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว แต่การก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คาดว่า สูงเกิน 10 เมตร และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีระยะห่างจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเกิน 200 เมตรReblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails