Pages

Thursday, March 31, 2011

ปตท. จับมือ ซีพี ออลล์ ต่อสัญญาร้าน 7-Eleven ในปั๊มอีก 10 ปี

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร 7-Eleven  เปิดเผยว่า บริษัทได้ ร่วมลงนามสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศ ต่อเนื่องไปอีก 10 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้เป็น "สถานีเติมความสุข" ของคนไทยทั่วประเทศ
             


นายปรัชญากล่าวว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมากกว่าสถานีบริการ แต่เป็น "สถานีเติมความสุข" สำหรับทุกคน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการ อาทิ Blue Innovation แล้ว  ปตท. ยังคำนึงถึงการให้บริการที่เป็น One Stop Service ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยบริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้าน Cafe Amazon, Procheck  และร้านค้าของคู่ค้าอื่นๆ
              
ทั้งนี้ ในส่วนของร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ปตท. ได้ทำธุรกิจกับบริษัท ซีพี ออลล์  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) อันดับ 1 ด้านธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven มาตั้งแต่ปี 2546 และจากการทำธุรกิจร่วมกันตลอดระยะเวลา 8 ปี ได้มีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจนปัจจุบัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 880 สาขา หรือประมาณ 75% ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ใน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าจะร่วมกับซีพี ออลล์ ขยายจำนวนร้านค้าสะดวกซื้อภายในสถานีบริการให้ได้อีก 300 แห่ง  ภายในปี 2558
              
ด้าน นายปิยะวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การต่ออายุสัญญาออกไปอีก 10 ปี ในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้ง ปตท.และ เซเว่น อีเลฟเว่น  อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น  และการที่เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อยอดนิยมของประชาชนตลอดมาเนื่องจากมีจุดแข็งทางด้านบริหารจัดการร้านค้า การคัดเลือกสินค้า การตลาดและการบริหารการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง จึงน่าจะช่วยเสริมให้มีลูกค้ามาใช้บริการน้ำมันที่ปั๊มปตท.มากขึ้น

การลงนามในสัญญาครั้งนี้จึงเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ปตท. เซเว่น อีเลฟเว่น และผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เนื่องจากเรามีสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ คือ อาหารและเครื่องดื่มที่พร้อมรับประทานอย่างสะดวกสบายเพราะปัจจุบันเซเว่นฯได้ปรับจุดขายมาเป็นร้านอิ่มสะดวกจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก
              
"ปัจจุบันมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งหมดเกือบ 6,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเปิด 450-500 สาขาต่อปี  ซึ่งการมีร้านสาขาที่สถานีบริการน้ำมันปตท. ช่วยทำให้เราบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายปิยะวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails