Pages

Monday, November 16, 2009

TESCO LOTUS ผุดอีกตำบลวังไผ่ชุมพร

Lotus Tesco in Udon Thani, ThailandImage by sama sama - massa via Flickr


ตำบลวังไผ่ ชุมพร เนื้อหอม "เทสโก้ โลตัส" ผุดสาขาเพิ่มเป็นรายที่ 3 หลังแม็คโครและคาร์ฟูร์ปักธงแล้ว ชมรมผู้ค้าปลีกชุมพรจี้เทศบาลตำบลวังไผ่เร่งแก้เทศบัญญัติขนาดอาคารค้าปลีกกลับไปเป็น ไม่เกิน 500 ตร.ม. แนะกระจายไปลงทุนพื้นที่อื่นบ้าง


นายไชยพลา สมบัติบริบูรณ์ ประธานชมรมผู้ค้าปลีกจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขณะนี้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้ติดต่อซื้อที่ดิน 30 ไร่ ริมถนนสายชุมพร-ระนอง เยื้องกับปั๊มเอสโซ่โชคอนันต์ ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อก่อสร้างอาคาร ทั้งที่ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วถึง 2 ราย คือ แม็คโครและคาร์ฟูร์ หากมีการอนุญาตให้ก่อสร้างห้างขนาดใหญ่อีก ร้านค้าขนาดเล็กในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ และในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่มีพื้นที่ติดกันคงอยู่ไม่ได้
นายไชยพลากล่าวว่า ก่อนนี้ในการประชุมร่วมระหว่างนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายมาโนช ธัญญาบัตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังไผ่ และผู้แทนชมรมผู้ค้าปลีกจังหวัดชุมพร ได้ข้อสรุปว่า เทศบาลตำบล (ทต.) วังไผ่จะทำประชาพิจารณ์เพื่อแก้เทศบัญญัติ "อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง" ที่มีขนาดไม่เกิน 9,000 ตร.ม.ให้กลับไปเป็นขนาดไม่เกิน 500 ตร.ม.เหมือนเดิม และขอให้ผู้ว่าฯชุมพรจัดประชาพิจารณ์ในท้องถิ่นและพื้นที่โดยรอบที่จะมีการก่อสร้างห้างค้าปลีกค้าส่ง"ขณะนี้ ทต.วังไผ่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของชมรมยืนยันว่า ทต.วังไผ่สามารถแก้เทศบัญญัติกลับไปได้เลยเมื่อมีการประชุมสภาเทศบาลโดยไม่ต้องทำประชาพิจารณ์อีก ชมรมผู้ค้าปลีกชุมพรจึงขอให้นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร ช่วยเหลือ โดยขอยืนยันว่า ชมรมฯมิได้ต้องการขัดขวางความเจริญแต่ต้องการอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียงเท่านั้น" นายไชยพลากล่าวด้านนายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ขณะนี้ในตำบลวังไผ่มีห้างขนาดใหญ่แล้ว 2 แห่ง หากมีรายใหญ่เข้ามาอีกคงทำให้ร้านค้าขนาดเล็กในตำบลวังไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบแน่นอน ดังนั้นห้างขนาดใหญ่ที่จะมาเปิดสาขาที่ชุมพรอีกควรกระจายไปยังพื้นที่อื่นบ้าง ไม่ควรมากระจุกตัวอยู่ในที่ใกล้ ๆ กันแบบนี้" นายสราวุธกล่าวแหล่งข่าวในเทศบาลตำบลวังไผ่เปิดเผยว่า การแก้เทศบัญญัติเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งจาก ไม่เกิน 500 ตร.ม. เป็นไม่เกิน 9,000 ตร.ม.เกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างห้างแม็คโครและคาร์ฟูร์ในพื้นที่ตำบลวังไผ่ แต่การที่ชมรมค้าปลีกชุมพรต้องการให้มีการแก้ไขเทศบัญญัติดังกล่าวกลับไปเป็นไม่เกิน 500 ตร.ม. คงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะก่อนการแก้ไขเป็นไม่เกิน 9,000 ตร.ม. ทางเทศบาลตำบลวังไผ่ได้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่แล้วส่วนกรณีที่ชมรมผู้ค้าปลีกชุมพรระบุว่า มีการกว้านซื้อที่ดินประมาณ 30 ไร่ เยื้องปั๊มน้ำมันเอสโซ่โชคอนันต์ ต.วังไผ่ ริมถนนชุมพร-ระนองนั้นเป็นความจริง แต่ขณะนี้นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ยังไม่มีการลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารของห้างใดรายงานข่าวแจ้งว่า ค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีกเป็นรายที่ 3 ในตำบลวังไผ่ ริมถนนชุมพร-ระนอง คือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งปัจจุบันเทสโก้ โลตัส เปิดสาขาแรกอยู่ที่อำเภอหลังสวน ขณะที่คาร์ฟูร์จะเปิดบริการกลางเดือน ธ.ค.นี้Reblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails