Pages

Tuesday, November 10, 2009

DTRA ชงโปรเจ็กต์ 'โชวห่วยเข้มแข็ง'

Shibuya - 7ElevenImage by UnholyKnight via Flickr


สมาคมฯค้าปลีกทุนไทย โชว์ผลงานชงโครงการ "โชวห่วยเข้มแข็ง" เสนอรัฐ หลังพ.ร.บ. ค้าปลีกฯ ส่อเค้าเลื่อนยาว เผยเป้าหมายสร้างเครือข่าย รวมพลังสั่งซื้อสินค้าต้นทุนต่ำ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แข่งค้าปลีกต่างชาติที่แพร่สาขา ค้าขายไม่เป็นธรรม พร้อมเปิดช่องดึงยักษ์ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ร่วมเป็นสมาชิก
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย หรือ DTRA และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดเผยว่า หลังเปิดตัวสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทยหรือดีทีอาร์เอ อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมพร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการเพื่อสมาชิกทันที โดยล่าสุดสมาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ... ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของการนำเสนอเป็นการผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการค้าปลีกที่เป็นทุนไทย พร้อมเสนอแนะให้เกิดโครงการโชวห่วยเข้มแข็ง ตามนโยบายภาครัฐในการจัดทำโครงการไทยเข้มแข็ง

ทั้งนี้พบว่าแม้ปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์กว่า 4 แสนราย และมีการขยายตัวต่อเนื่อง แต่ร้านโชวห่วยจำนวนมากยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถปรับตัวรับการแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าปลีกที่เป็นทุนต่างชาติ ที่ขยายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และทำการค้าไม่เป็นธรรม ดังนั้นการจะสร้างให้โชวห่วยเข้มแข็งสามารถกระทำได้หลายวิธี ซึ่งสำคัญจะต้องมีการรวมตัวกันสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"การรวมกลุ่มกันครั้งนี้7ELEVEN ในฐานะพี่ใหญ่ จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ผลักดัน เพื่อสร้างให้เครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การรวมกันสั่งซื้อแบบสหกรณ์เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ เป็นต้น" นายสุวิทย์ กล่าวว่าธุรกิจค้าปลีก ต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับค้าปลีกได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือกัน แม้ที่ผ่านมาในอดีตจะมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายสมาคม แต่ยังไม่มีสมาคมใดที่เป็นสมาคมของนักลงทุนไทยแท้จริง และรับเฉพาะสมาชิกที่เป็นนักลงทุนของคนไทยสำหรับแผนการในอนาคตนั้น การทำงานของสมาคมจะมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมเชิงบริการ นวัตกรรมสินค้า ให้ผู้ประกอบการทุนไทยที่เป็นรายย่อย ได้มีความรู้ ทักษะแบบรอบด้าน เพื่อให้แข่งขันกับค้าปลีกจากต่างประเทศได้ทั้งนี้สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย หรือ DTRA เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 เดือนก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกทุนไทย ในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ทั้งการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก การส่งเสริมการผลิตเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก เป็นต้น


ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 20 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสามัญ และในอนาคตจะเชิญองค์กรธุรกิจค้าปลีกทุนไทยที่มีความแข็งแกร่ง เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ พร้อมเปิดรับซัพพลายเออร์ทั่วไป เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสามัญ ซึ่งจะทำให้สมาคม มีความเข้มแข็งมากขึ้น
Reblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails