Pages

Monday, December 13, 2010

7ELEVEN สุดฮอต แฟรนไชซีจองคิวยาวเหยียด กางแผนปีหน้าผุดเพิ่มอีก 400 แห่ง

แฟรนไชส์เซเว่นฯ ชี้เด็กรุ่นใหม่อยากมีธุรกิจของตัวเอง ผลโพลฯระบุกลุ่มตัวอย่างนึกถึง "เซเว่นฯ" เป็นอันดับแรก แต่รับได้เพียงปีละแค่ 5% กางแผนปีหน้าขยายเพิ่ม 400 แห่ง แฟรนไชส์ผงาดนำสาขาบริษัทครั้งแรก เผยไม่หวั่นคู่แข่งประกบ มั่นใจ สินค้า-บริการ-โปรโมชั่น มัดใจลูกค้าอยู่หมัด


นางสาวอนิษฐา ธนมิตต์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักแฟรนไชส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่นกล่าวว่า แม้จะมีปัจจัยลบเกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ของเซเว่นฯ ยังได้รับความสนใจต่อเนื่อง เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค แฟรนไชซีจึงมีความมั่นใจ โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้สนใจลงทุนธุรกิจทั่วประเทศ ซึ่งจัดทำโดยดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่กลุ่มตัวอย่าง 98.31% นึกถึงเป็นอันดับแรกคือเซเว่นฯ

อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับแฟรนไชซีได้เพียง 5% จากจำนวนผู้ยื่นความจำนงเป็นหลักพันคน มีร้านแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น 400 สาขา ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าแต่ละปีจะขยายสาขาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นปีละ 3% ปีนี้ คาดว่าเซเว่นฯ จะมีสาขาจำนวนทั้งหมด 5,800 สาขา โดยมีสัดส่วนร้านแฟรนไชส์ 50% หรือประมาณ 2,900 สาขา และจะเพิ่มเป็น 53% ในปีหน้า หรือเพิ่มขึ้นอีก 400 สาขา จากจำนวนสาขาที่เพิ่มปีหน้าทั้งหมด 500 สาขาแฟรนไชซีส่วนใหญ่นิยมสมัครมาซื้อแฟรนไชส์สาขาที่บริษัทมีอยู่แล้ว มีเป็นส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่มีทำเลมาเสนอ ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชซีรุ่นเก่า เนื่องจากการขอแฟรนไชส์สาขาที่บริษัทเปิดแล้วมีความสะดวกมากกว่า แฟรนไชซีสามารถเห็นยอดขายและผลกำไรชัดเจน หน้าที่ของแฟรนไชซีแค่บริหารและทำให้ยอดขายดีขึ้น ไม่ต้องลงทุนสูง ส่วนแฟรนไชซีที่มีสาขาอยู่แล้ว ร้านแรกจะต้องมีความมั่นคงอยู่ตัวเสียก่อน โดยต้องมีการเติบโตเฉลี่ย 3% ต่อปี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีแฟรนไชซีบางส่วนที่โอนกิจการคืนให้บริษัท เนื่องจากบางคนอายุมากและไม่มีทายาทสืบต่อ บางคนไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนราว 10%


จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทคาดว่าจะทำได้ตามแผน โดยดูจากเทรนด์เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบทำงานออฟฟิศ และหากมีโอกาสก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุประมาณ 30 ปี เกณฑ์การคัดเลือกแฟรนไชซีจะเน้นที่ความอดทน เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลคน จึงควรผ่านงานมาบ้างเล็กน้อย บางรายต้องไปสมัครเป็นพนักงานประจำสาขา ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมแฟรนไชซี

โดยการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นฯ เริ่มต้นด้วยเงิน 500,000 บาท และมีเงินค้ำประกันอีก 1,000,000 บาท ซึ่งเงินประกันจะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2-3 ปี
 นางสาวอนิษฐายังกล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ที่นำมาใช้เพื่อช่วยร่วมแฟรนไชซี หลัก ๆ เน้นการอบรม โดยหัวใจหลักอยู่ที่การสื่อสารข้อมูลไปยังแฟรนไชซี พร้อมกับการทำการตลาดด้วยโปรโมชั่นประจำเดือน บริษัทจะเป็นผู้ดีลกับซัพพลายเออร์ และเตรียมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในร้านไว้ให้แฟรนไชซีมีหน้าที่เพียงจัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่น ศึกษารายละเอียดโปรโมชั่น และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

เรื่องคู่แข่งที่มาเปิดประกบนั้น ตอนมองว่าหากทำร้านให้ดีที่สุด ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ ลูกค้าก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอน

นางสาวอนิษฐา ธนมิตต์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักแฟรนไชส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่นกล่าวว่า แม้จะมีปัจจัยลบเกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ของเซเว่นฯ ยังได้รับความสนใจต่อเนื่อง เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค แฟรนไชซีจึงมีความมั่นใจ โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้สนใจลงทุนธุรกิจทั่วประเทศ ซึ่งจัดทำโดยดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่กลุ่มตัวอย่าง 98.31% นึกถึงเป็นอันดับแรกคือเซเว่นฯ


อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับแฟรนไชซีได้เพียง 5% จากจำนวนผู้ยื่นความจำนงเป็นหลักพันคน มีร้านแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น 400 สาขา ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าแต่ละปีจะขยายสาขาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นปีละ 3% ปีนี้ คาดว่าเซเว่นฯ จะมีสาขาจำนวนทั้งหมด 5,800 สาขา โดยมีสัดส่วนร้านแฟรนไชส์ 50% หรือประมาณ 2,900 สาขา และจะเพิ่มเป็น 53% ในปีหน้า หรือเพิ่มขึ้นอีก 400 สาขา จากจำนวนสาขาที่เพิ่มปีหน้าทั้งหมด 500 สาขา

แฟรนไชซีส่วนใหญ่นิยมสมัครมาซื้อแฟรนไชส์สาขาที่บริษัทมีอยู่แล้ว มีเป็นส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่มีทำเลมาเสนอ ส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชซีรุ่นเก่า เนื่องจากการขอแฟรนไชส์สาขาที่บริษัทเปิดแล้วมีความสะดวกมากกว่า แฟรนไชซีสามารถเห็นยอดขายและผลกำไรชัดเจน หน้าที่ของแฟรนไชซีแค่บริหารและทำให้ยอดขายดีขึ้น ไม่ต้องลงทุนสูง ส่วนแฟรนไชซีที่มีสาขาอยู่แล้ว ร้านแรกจะต้องมีความมั่นคงอยู่ตัวเสียก่อน โดยต้องมีการเติบโตเฉลี่ย 3% ต่อปี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีแฟรนไชซีบางส่วนที่โอนกิจการคืนให้บริษัท เนื่องจากบางคนอายุมากและไม่มีทายาทสืบต่อ บางคนไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนราว 10%

จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทคาดว่าจะทำได้ตามแผน โดยดูจากเทรนด์เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบทำงานออฟฟิศ และหากมีโอกาสก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุประมาณ 30 ปี เกณฑ์การคัดเลือกแฟรนไชซีจะเน้นที่ความอดทน เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลคน จึงควรผ่านงานมาบ้างเล็กน้อย บางรายต้องไปสมัครเป็นพนักงานประจำสาขา ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมแฟรนไชซี

โดยการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นฯ เริ่มต้นด้วยเงิน 500,000 บาท และมีเงินค้ำประกันอีก 1,000,000 บาท ซึ่งเงินประกันจะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2-3 ปี

นางสาวอนิษฐายังกล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ที่นำมาใช้เพื่อช่วยร่วมแฟรนไชซี หลัก ๆ เน้นการอบรม โดยหัวใจหลักอยู่ที่การสื่อสารข้อมูลไปยังแฟรนไชซี พร้อมกับการทำการตลาดด้วยโปรโมชั่นประจำเดือน บริษัทจะเป็นผู้ดีลกับซัพพลายเออร์ และเตรียมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในร้านไว้ให้แฟรนไชซีมีหน้าที่เพียงจัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่น ศึกษารายละเอียดโปรโมชั่น และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

เรื่องคู่แข่งที่มาเปิดประกบนั้น ตอนมองว่าหากทำร้านให้ดีที่สุด ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ ลูกค้าก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอน

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails