Pages

Thursday, October 22, 2009

CARREFOUR WITH LOCAL ENTRY


ห้างคาร์ฟูร์ซื้อใจคนชุมพร เปิดรับ พนักงานนับร้อย แถมซื้อสินค้าท้องถิ่น เตรียมเปิดเป็นทางการกลางเดือน ธ.ค.นี้

carrefourนางสุชาลา เทพบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์) เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 8-9 ตุลาคมที่ผ่านมา ห้างคาร์ฟูร์ สาขาชุมพร รับสมัครพนักงานรวมประมาณ 400 คน เป็นทั้งพนักงานประจำและพนักงานสนับสนุนการขายในร้านจำนวนนี้ 80 % เป็นคนในพื้นที่ซึ่งน่าจะทำให้ลดช่องว่างระหว่างห้างคาร์ฟูร์กับคนในพื้นที่ลงได้
นางสุชาลาเปิดเผยว่า อัตรากำลังพนักงานสาขาชุมพรมีประมาณ 180-190 คน ที่เหลือ 200 คนเป็นในส่วนของพนักงานบริษัทต่าง ๆ เข้ามารับช่วง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด หรือพนักงานของห้างร้านที่เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในห้าง ซึ่งรับสมัครแยกออกจากกัน และได้ติดต่อประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เพื่อแจ้งข่าวไปยังผู้ว่างงานที่ต้องการทำงานร่วมกับห้างคาร์ฟูร์นางสุชาลาเปิดเผยว่า ทุกครั้งที่ห้างคาร์ฟูร์ไปเปิดสาขาจังหวัดใดก็ตาม นโยบายของบริษัทคือให้ความสำคัญด้วยการจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ แม้ในระดับหัวหน้างาน หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติ ห้างก็พร้อมรับเพื่อทำงานร่วมกับหัวหน้าจากส่วนกลาง นอกจากนี้จะรับซื้อผลผลิต ได้แก่ ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วย"ในอดีตที่ผ่านมา สินค้าส่วนใหญ่ในห้างมักมาจากส่วนกลาง โดยเฉพาะผลไม้และ พืชผลทางการเกษตรเน้นผลผลิตในพื้นที่ที่ห้างตั้งอยู่ก่อน เพื่อให้วิน-วินด้วยกันทั้งสองฝ่าย นั่นคือเราก็ได้สินค้าที่สดและใหม่จากในพื้นที่ ส่วนเกษตรกรก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพราะเราจะทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดให้ด้วย" นางสุชาลากล่าวและว่าแม้ห้างคาร์ฟูร์เป็นห้างต่างชาติ แต่ก็ล้วนเป็นคนไทยด้วยกันจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ห้างคาร์ฟูร์จะเปิดอย่างเป็นทางการในกลางเดือนธันวาคมนี้


Reblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails